Bewindvoering

Indien men de eigen financiële zaken niet meer kan of wil behartigen, dan doen wij dat en leggen daarover op een transparante wijze verantwoording af. Dat kan vrijwillig, maar ook noodgedwongen wanneer men bijvoorbeeld te maken krijgt met dementie.

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren. Denk hierbij aan salaris, uitkering, loon, maar ook zaken als effecten, antiek, andere kostbaarheden, vorderingen en schulden. Het is eveneens mogelijk dat het bewind alleen betrekking heeft op één bepaald goed, bijvoorbeeld een woning.

Voorwaarde

Mensen die niet zelf in staat zijn om hun financiën te regelen komen voor bewindvoering in aanmerking . Dit moet blijken uit een verklaring van een arts/psychiater of uit een sociaal verslag van een hulpverlenende instantie. Verder zijn er geen voorwaarden verbonden aan bewindvoering.

Bert de Regt

Bewindvoerder

Marjolijn de Regt

Bewindvoerder