Zorgen doen wij door te ontzorgen.

Wij verzorgen de persoonlijke financiën voor families, ouderen en nabestaanden. Inkomen, wonen en zorg vragen voortdurende aandacht. Wij helpen bij alle denkbare financiële en administratieve zaken. Wij nemen u werk uit handen en coördineren de diverse dienst- en zorgverleners. Daarbij gaat het vaak om administratieve thuishulp, woonzorgadvies en budgetbeheer.

Financiële thuiszorg

Uw kinderen wonen niet in de buurt. Of ze zijn te druk. Vroeger regelde uw partner alle financiële zaken. En nu staat u er alleen voor. Of u heeft er gewoon geen zin meer in. Hoe dan ook, wij helpen u graag bij het verwerken van de alledaagse administratieve rompslomp.

PGB-budget

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een subsidie (budget) van de overheid, waarmee u zelf de zorg kunt inkopen die u nodig heeft. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Met een PGB bent u vrij zelf uw zorgverlener te selecteren en in te huren. Wij verzorgen uw aanvraag.

Mijn Privé Dossier

Veel mensen willen graag hun persoonlijke zaken goed documenteren en regelen. Weinig mensen zijn daar echter toe in staat of komen er eenvoudigweg niet aan toe.

Bewindvoering

Indien men de eigen financiële zaken niet meer kan of wil behartigen, dan doen wij dat en leggen daarover op een transparante wijze verantwoording af. Dat kan vrijwillig, maar ook noodgedwongen wanneer men bijvoorbeeld te maken krijgt met dementie.

Woonzorg-advies

Senior Care Planning is gefocust op de financiële kant van woonzorgvoorzieningen voor ouderen. Door de invoering van het scheiden van Wonen en Zorg (SWZ) zullen cliënten met een woonzorg- vraag zelf voor hun huisvesting moeten betalen, als ze in een reguliere of een particuliere woonzorgvoorziening willen verblijven.

Nabestaandenzorg

Na een waardig afscheid van een dierbare, kunt u achter blijven met allerlei financiële en administratieve zaken. Juist dan staat uw hoofd er niet naar en is het handig om de afhandeling van de persoonlijke financiën uit te besteden.